what is important to me

itselleni tärkeät arvot

arvot

01.

Yhdenvertaisuus

Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” – Suomen perustuslaki 6§

Tämä on itselleni kaikista rakkain pykälä joka ohjaa kaikkea toimintaani ja päätöksentekoa. 

02.

Talous

Yhteistä talouttamme on hoidettava vastuullisesti sekä esimerkillisesti. Yhteisellä omaisuudella ei tule ottaa riskejä ja sitä tulee hoitaa hyvin.

Tulevaisuuden suurin haaste on taklata ilmastokriisi, ja tämä on mahdollista tehdä reilusti sekä kestävästi. 

Suomen ei tule millään tavalla tukea ilmastokriisiä edistäviä toimenpiteitä.

03.

Ympäristö

Suomen upea luonto on ainutlaatuinen ja sitä on suojeltava. Meidän monipuolinen eliöstömme vaatii myös puolestapuhujansa. Me kyllä löydämme yhteiset keinot joilla me kaikki voimme elää täällä yhdessä.

04.

Empatia

Politiikassa pidetään huolta yhteisistä asioista ja päätetään yhteisen rahan käytöstä. Usein tämä tarkoittaa valtavaa määrä numeroita ja lukuja. 

Minulle on itsestään selvää, että jokaisen numeron takana on oikea ihminen haaveineen, unelmineen ja toiveineen. 

05.

Luovuus

Luovuus on nähdä ratkaisuja siellä, missä muut eivät niitä välttämättä näe. Luovuus auttaa myös löytämään uusia työkaluja ja menetelmiä ongelmien todelliseen ymmärtämiseen. 

Design-ajattelu on tapani toimia ja palvelumuotoiluosaamiseni antaa minulle monia arvokkaita työkaluja kaikenkokoisten haasteiden ratkaisemiseen kestävästi. 

06.

Faktatieto

Vuonna 2016 maailma siirtyi peruuttamattomasti niin sanotun “totuuden jälkeisen politiikan” aikaan. Tällä tarkoitetaan poliittista kulttuuria jossa päätöksiin vaikuttaa lähinnä tunteisiin vetoaminen, joka ei ole yhteydessä politiikkaan, sekä sellaisten asioiden toistelu, joiden totuudellisuudesta ei välitetä. Sana ”totuudenjälkeinen” (eng. Post-Truth) oli myös Oxford sanakirjan ’vuoden sana’ vuonna 2016.

Omat päätökseni yhteisistä asioista perustuvat viimeisimpään, parhaaseen ja oikeimpaan käytettävissä olevaan tietoon ja tutkimukseen.