asukaspysäköintiehdotukseni etenee kokeiluun – vantaan pysäköinti kehittyy 2020-2025

Vantaan kaupungin tekninen lautakunta kokoontuu 30.9.2020 klo 17:00 päättämään seuraavista asioista. https://paatokset.vantaa.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=150429

Tällä esityslistalla on mukana asianumero 7 ”Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025”, jossa esitellään paljon muutoksia nykyisiin koko kaupungin pysäköintikäytänteisiin vietäväksi kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Varsinainen ehdotus on luettavissa tällä dokumentilla: 

Pysäköinnin kehittäminen Vantaalla 2020-2025

Muutama kommentti nyt näistä on paikallaan:

  • Maksullisen pysäköinnin laajentamisesta. Ohjeessa puhutaan paljon pysäköintilaitoksista ja niiden liiketoiminnan turvaamisesta. On hyvä tiedostaa, ettei Kivistössä ainuttakaan kaupallista pysäköintilaitosta, josta voisi vuokrata autolleen paikan tai jonne voisi pysäköidä hetkeksi. Kaikki rakennetut pysäköintilaitokset ovat autopaikkojen velvoitepaikkojen toteutttamista varten, ja ovat osakkeina myyty/allokoitu per taloyhtiö tai yksityinen osakas. Minusta tätä ei pidä toteuttaa Kivistössä. Asiaan voidaan palata sitten seuraavalla kehittämisen kaudella 2026 alkaen, jolloin Kivistön ”keskusta” on saattanut jo syntyäkin jonnekin.
  • Kotihoidon kaikille työntekijöille tulee saada pilottikokeilun päätyttyä automaattinen pysäköintitunnus asiakaskäyntejä varten. Kaupunki voi mahdollistaa taloyhtiöille matalan kynnyksen ja nopean asioinnin tonteilta tälle pysäköinnille varattavan ruudun hallintokäsittelystä. Ehdotan, että näille kotihoidon käyttöön varatuille paikoille tehdään selkeä, näkyvä ja koko kaupungin kattava yhtenäinen väri-merkintä. Lisäksi kenenkään muun kuin kotohoidon/sairaankuljetuksen tjmv auton pysäköinnistä tulee mielestäni määrätä sakot kaksinkertaisina, sillä muuten paikkoja ei ole vapaana koskaan tätä oikeaa ja todella tarpeellista käyttöä varten.
  • Asukaspysäköintijärjestelmän pilottialueeksi Keimolanmäki soveltuu erinomaisesti. Katujen varsilta löytyy paikkoja, kunhan jokainen ruutu otetaan fiksusti käyttöön. (Tarkoittaa esim viheristutusten määrävälin muuttamista sellaiseksi, että väliin ei mahdu tyyliin 2,6 autoa, vaan se 3. Keimolassa, kuten Kivistössäkään asukaspysäköintijärjestelmä ei häiritse olemassaolevien pysäköintilaitosten kannattavuutta, sillä sellaisia ei ole.
  • Jos kaupungille on tulossa pysäköinninvalvontaan uusi tietojärjestelmä joka otetaan myös käyttöön kotihoidon pysäköintilupien hallintaan, niin eikö olisi järkevää tämä prosessi ulottaa tämän asukaspysäköintijärjestelmän käyttöön? Synergiaetuja ja kustannussäästöjä tässä mietin.
  • Liityntäpysäköinnin keston pituudessa tuo 14h ei myöskään välttämättä riitä. Minusta tämän liityntäpysäköinnin keston voisi sallia kaikilla liityntäpysäköintialueilla vaikkapa 16h, jotta vuorotyössä käyvät aidosti tosiaan voisivat sitä pysäköintiä käyttää. Käyttäjähän maksaa tästä kuitenkin sen matkalipun hinnan sekä tuon ehdotetun 2e maksun B-vyöhykkeellä. C-vyöhykkeellä ehdotan saman pituista aikaa kiekkopysäköintiin.
  • Ehdotan lisättäväksi tähän dokumenttiin sen vähäpäästöisten autojen pysäköinnin -50% alennuksen kaikilla kaupungin hallinnoimilla pysäköintialueilla Helsingin malliin. Lisätietoja ja mm päästömäärät täällä https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/pysakointi/vahapaastoisten_alennus

Ylipäätään tässä kehittämisehdotuksessa on painopiste jatkuvasti sillä keskustojen lyhytaikaisen pysäköinnin mahdollistamisessa asukkaille, työntekijöille ja vieraille. Näissä keskustoissa ja alueilla pysyvästi asuvat perheet ja kuntalaiset ovat tavallaan ”unohdettu”, sillä totta kai näin laajassa pitkien etäisyyksien kunnassa kuin Vantaa on, niin pitää myös asukkaille mahdollistaa pysäköinti asunnon lähettyvillä.

Tiivis asuntorakentaminen ja muuttovoittoinen kunta tarkoittaa, että autoilijat tulee huomioida myös tulevaisuudessa. Kaikessa pysäköintiin liittyvässä päätöksenteossa minusta on oikeutettua antaa etusijaa päästöttömille tai vähäpäästöisille autoille, kuten esimerkikisi Helsingissä jo tehdään

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.