Kivistön asukaspysäköinti alkaa syksyllä 2021 – Ideasta toteutukseen alle vuodessa

Pysäköintiä Keimolanmäessä - Syksyllä 2020

Viime vuoden alkukesästä 2020 aloin aktiivisesti edistämään kaupungin suuntaan ideaani ja ehdotustani Kivistön ja Keimolanmäen pysäköintiongelmien ratkaisemiseksi. Tavoite on helpottaa asukkaiden arkea, vähentää parkkisakoista aiheutuvaa stressiä ja korjata autopaikkanormin muutoskokeilun epäonnistumisen aiheuttama tilanne. Aiheesta kirjoitin myös Vantaan Sanomissa.

14.4.2021 Vantaan kaupungin tekninen lautakunta on kokouksessaan päättänyt toteuttaa ehdotukseni 

Lautakunnan kokouksen päätösesitys luettavissa täällä.

Vantaan kaupunki – Päätöstiedote 14.4.2021

Tekninen lautakunta päätti Kivistön ja Kaskelan alueiden pysäköintiä helpottavasta alueellisesta pysäköintitunnuksesta

Tekninen lautakunta kokoontui 14.4. Lautakunta päätti kokouksessaan hyväksyä kokeilun alueellisesta pysäköintitunnuksesta uudenlaisena ratkaisuna Kivistön keskusta-alueen ja Hakunilassa sijaitsevan Kaskelan alueen pysäköintihaasteisiin.

Kivistön ja Kaskelan uusien asuinalueiden pysäköintiongelmat ovat viime vuosina olleet paljon esillä. Vielä keskeneräisillä ja rakentuvilla alueilla pysäköintipaikkoja ei ole ollut tarjolla riittävästi. Alueellinen pysäköintitunnuskokeilu on uudenlainen avaus tilanteen helpottamiseksi. Kokeilun tavoitteena on helpottaa asukkaiden ja työntekijöiden pysäköintipaikan löytämistä sekä vieraspysäköintiä tavalla, joka ei lisää kaupungin suoria kustannuksia eikä kilpaile asiakkaista suoraan olemassa olevien pysäköintilaitosten kanssa. 

Pysäköintitunnuksella voi pysäköidä väliaikaisilla, suunnitelmallisesti vaihtuvilla pysäköintikentillä, jotka sijaitsevat keskustojen reuna-alueilla. Pysäköintikentät ovat pääsääntöisesti päällystämättömiä sorakenttiä. Kuukausipysäköinnin hinta pysäköintitunnuksella on 50,00 €/kk, viikkopysäköinnin hinta 20,00 €/viikko ja vuorokausipysäköinnin hinta 5,00 €/vuorokausi. 

Kaupunki aloittaa alueellisen pysäköintitunnuksen kokeilun alkusyksystä 2021 ja kokeilua jatketaan vuoden 2022 loppuun saakka. Alueellisella pysäköintitunnuksella sallitaan pysäköinti henkilö- ja pakettiautoille seuraavilla alueilla Kivistön keskustassa ja Keimolanmäessä: Ruusukvartsinkatu 15 ja 21, Kivistön puistokadun eteläpuolinen pysäköintialue, Keimolanmäentie välillä Keimolankaarre-Ajoportti sekä Lumikvartsinkadun nykyinen 24 tunnin pysäköintialue. Kaskelassa pysäköintitunnusta kokeillaan Hakunilan käytöstä poistuvan bussivarikon tontilla.”

Sain siis tämän asian edistettyä ideasta käytäntöön alle vuodessa – enkä ole edes Vantaan kaupunginvaltuuston jäsen! 

Pyydänkin luottamustasi ja ääntäsi tulevissa vaaleissa, jotta pääsen näyttämään mitä kaikkea muuta voisin saada aikaiseksi. Otetaan me Kivistöläiset ja Keimolanmäkeläiset asukkaat nyt tästä kokeilusta kaikki irti, jotta voimme varmistaa sen muuttumisen pysyväksi toimintatavaksi.