kivistön, keimolanmäen ja kaskelan väliaikaiset lisäpysäköintialueet käyttöön 11.10.2021 alkaen

Vantaan kaupunki – Tiedote – 16.9.2021

Kivistöön, Keimolanmäkeen ja Kaskelaan avataan väliaikaisia, maksullisia pysäköintialueita. Pysäköintiin avataan pääasiassa asuntorakentamista odottavia alueita, ja ne ovat käytössä ainakin vuoden 2022 loppuun asti. Syksyn 2022 aikana päätetään mahdollisesta jatkosta. 

 

Maksamalla kuukausimaksun tai vuorokausimaksun voi pysäköidä yhteensä seitsemällä alueella Kivistön keskustassa, Keimolanmäessä ja Kaskelassa. Kivistössä väliaikaisina pysäköintialueina toimivat viisi aluetta osoitteissa Ruusukvartsinkatu 15 ja 21, Kivistön puistokatu 7, Topaasikuja 3–7 ja Lumikvartsinkadun pysäköintialue. 

 

Keimolanmäessä voi pysäköidä Keimolanmäentien varressa Keimolankaarteen ja Lincolninaukion välisellä katuosuudella ja Kaskelassa entisen linja-autovarikon tontilla osoitteessa Pitkäsentie 5. Kivistön ja Keimolanmäen pysäköintialueet kartalla , Kaskelan pysäköintialue kartalla

 

Alueille voi pysäköidä maanantaista 11.10 alkaen. Tätä ennen alueet kunnostetaan pysäköintikäyttöön. Topaasikujan alue vaatii kunnostusta hieman muita enemmän, joten kyseinen alue aukeaa pysäköinnille myöhemmin, marraskuun puoliväliin mennessä.

 

Pysäköintioikeuksien myyntiä alueilla hallinnoi Aimo Park Finland Oy -pysäköintiyhtiö. Pysäköinnin kuukausihinta on 50 € ja vuorokausihinta 5 €, joiden lisäksi tulee maksaa palvelumaksu. Pysäköintioikeuden voi lunastaa puhelimeen ladattavalla Taskuparkki-sovelluksella tai verkkokaupasta osoitteessa www.taskuparkki.fi. Tavanomaisen kadunvarsipysäköinnin pysäköintiautomaatteja ei sen sijaan voi hyödyntää maksamiseen. 

 

Pysäköintialueilla on valaistus ja piirivartiointi. Kaupungin pysäköinnintarkastajat valvovat pysäköintiä alueilla. 

 

Kivistö, Keimolanmäki ja Kaskela ovat osin keskeneräisiä asuinalueita, joilla kaikki asukkaat eivät ole löytäneet itselleen toimivaa pysäköintiratkaisua. Kaupungin väliaikaiset pysäköintikentät tarjoavat asukkaille uuden vaihtoehdon, kunnes alueille aletaan tulevaisuudessa rakentaa. Uudet pysäköintialueet ovat kaupungin omistuksessa olevia maita, jotka myöhemmin vuokrataan tai myydään rakennuttajille, kun rakennusyhtiöt ryhtyvät rakentamaan tonteille asuintaloja. 

 

Lähtökohtaisesti perusajatuksena kuitenkin on, että pysäköinti asuinalueilla järjestyy markkinaehtoisesti, lukuun ottamatta lyhytaikaista kadunvarsipysäköintiä kaupungin hallinnoimilla katualueilla. Jotta pysäköintipaikkoja syntyisi kullekin alueelle sopiva määrä, Vantaa edellyttää rakennuttajilta tietyn vähimmäispysäköintipaikkamäärän rakentamista, mutta mahdollistaa suuremmankin määrän rakentamisen. Näin asuntojen rakennuttajat ja yksityisiä pysäköintihalleja rakentavat toimijat voivat rakentaa asukkaille kysyntään nähden riittävän määrän pysäköintipaikkoja, ja pysäköinnille muodostuu markkinahinta. 

 

Ajatuksena on yhtäältä, että pysäköinnin todelliset kulut tulisivat nykyistä enemmän pysäköintipaikkoja hyödyntävien maksettaviksi. Toisaalta alueiden suunnittelussa on painotettu erityisesti liikkumista kestävin liikkumismuodoin kuten joukkoliikenteellä, kävellen ja pyöräillen, eikä pysäköintipaikkojen määrää siksi ole haluttu kaavoituksella säätää jo lähtökohtaisesti korkeaksi.  

 

Tietoa pysäköinnistä Vantaalla