together we are more

yhdessä saamme aikaan enemmän

vaikutan myös seuraavissa

vantaa | kaupunkikulttuurin toimiala

Historiatoimikunta, varsinainen jäsen, 2021-2023

Vantaan kaupungin historiatoimikunta edistää Vantaan alueen historiantutkimusta ja – julkaisutoimintaa. Toimikunta on perustettu vuonna 1980.
Historiatoimikunnan ansiosta Vantaan kaupungilla on laaja historiateosten sarja aina esihistoriasta kaupungin muodostumiseen saakka. Julkaisutoiminnan ohella toimikunta on panostanut arkeologisiin tutkimuskaivauksiin, joiden ansiosta Vantaa on edelläkävijä mm. keskiaikaisten kylätonttien tutkimuksessa.
Seuraavien vuosien ajan historiatoimikunnan päätehtävänä on Vantaa50-historiahanke. Vuonna 2024 Vantaan täyttäessä kaupunkina 50 vuotta, julkaistaan tutkimus siitä, kuinka hajanaisesta maalaiskunnasta kehittyi urbaani ja jatkuvasti kasvava keskus pääkaupungin kupeeseen. Vantaan 50- vuotinen historia on ollut aikaa, jolloin kaupungissa on muodostettu vantaalaista identiteettiä, suunniteltu kasvavan kaupungin rakennetta sekä rakennettu vantaalaisille asukkaille kotiseutua palveluineen.

vantaa | itä-uudenmaan poliisilaitos

Itä-Uudenmaan poliisin neuvottelukunta, varajäsen, 2021-2023

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen toimialueeseen kuuluvat Vantaan, Hyvinkään, Järvenpään, Keravan, Loviisan ja Porvoon kaupungit sekä Askolan, Lapinjärven, Myrskylän, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten, Pukkilan, Sipoon ja Tuusulan kunnat. 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta, jonka tehtävänä on seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa, tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi, antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista sekä käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

Poliisihallitus on valtioneuvoston 1.1.2014 antamaan poliisilaitosten toimialueita koskevaan asetukseen perustuen,  päättänyt vahvistaa Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisin neuvottelukunnan jäsenmääräksi 31. Vantaa nimeää neuvottelukuntaan toimikaudelle 2021-2025 neljä jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

vantaa |Askisto, Hämeenkylä, Hämevaara, Kaivoksela, Keimola, Keimolanmäki, Kiila, Kivistö, Lapinkylä, Linnainen, Luhtaanmäki, Martinlaakso, Myllymäki, Myyrmäki, Petikko, Piispankylä, Pähkinärinne, Rajatorppa, Riipilä, Seutula, Vantaanlaakso, Vapaala, Varisto, Vehkala, Vestra ja Ylästö

Hallituksen puheenjohtaja, 2021

Yhdistys on sekä kansalaisjärjestö että poliittinen järjestö. LäVi vaikuttaa sekä perinteisillä politiikan areenoilla – kuten kunnallispolitiikassa – että kansalaisjärjestönä erilaisten kansalaisvaikuttamisen keinojen kuten kannanottojen, tapahtumien ja tempausten avulla. Haluamme edistää yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua Vantaalla sekä vantaalaisten vihreiden keskuudessa.
LäVi toimii Länsi-Vantaalla vihreiden arvojen puolesta edistämällä ekologisuutta, luontotietoisuutta ja yhteisöllistä urbaania elämäntapaa, johon liittyy kulutuskriittisyys. Puolustamme moniarvoista yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, tuemme
myös vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja olemme yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

vantaa | uudenmaan maakunta

Hallituksen jäsen, 2020-2022

Vantaan Vihreät on Vihreän puolueen virallinen kunnallisjärjestö Vantaalla, joka toimii avoimuuden, luonnon, tasa-arvon ja heikoimmista huolehtimisen puolesta. Valtuustossa ja lautakunnissa vihreät puolustavat sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävää rahoitusta, toimivaa joukkoliikennettä ja koululaisten oikeutta terveisiin koulurakennuksiin. Kaikki Vantaalaiset vihreät yhdistykset ovat jäseninä tässä kunnallisjärjestössä.

vantaa | valtakunnallinen

Jäsen

TalousVihreät ry on Vihreiden kestävään talouteen ja talouspolitiikkaan sekä vastuulliseen yrittäjyyteen ja sijoittamiseen keskittyvä yhdistys. Olen mukana luomassa tulevaisuuden maailmaa, jossa kestävä ja kannattava talous palvelee yhteiskuntaa.

Vantaa | Valtakunnallinen

Jäsen

Watti, Vantaan tieteen ja teknologian vihreät, edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa niin Vantaalla kuin laajemminkin. Toimimme tiiviisti yhteistyössä muiden vantaalaisten vihreiden yhdistysten sekä muiden viiteläisten kanssa valtakunnallisesti.