together we are more

yhdessä saamme aikaan enemmän

vaikutan myös seuraavissa

Askisto, Hämeenkylä, Hämevaara, Kaivoksela, Keimola, Keimolanmäki, Kiila, Kivistö, Lapinkylä, Linnainen, Luhtaanmäki, Martinlaakso, Myllymäki, Myyrmäki, Petikko, Piispankylä, Pähkinärinne, Rajatorppa, Riipilä, Seutula, Vantaanlaakso, Vapaala, Varisto, Vehkala, Vestra ja Ylästö | vantaa

Hallituksen varapuheenjohtaja

Yhdistys on sekä kansalaisjärjestö että poliittinen järjestö. LäVi vaikuttaa sekä perinteisillä politiikan areenoilla – kuten kunnallispolitiikassa – että kansalaisjärjestönä erilaisten kansalaisvaikuttamisen keinojen kuten kannanottojen, tapahtumien ja tempausten avulla. Haluamme edistää yhteiskunnallista ja poliittista keskustelua Vantaalla sekä vantaalaisten vihreiden keskuudessa.
LäVi toimii Länsi-Vantaalla vihreiden arvojen puolesta edistämällä ekologisuutta, luontotietoisuutta ja yhteisöllistä urbaania elämäntapaa, johon liittyy kulutuskriittisyys. Puolustamme moniarvoista yhteiskuntaa ja yhteiskunnallista tasa-arvoa, tuemme
myös vähemmistöjen ihmisoikeuksia ja olemme yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa.

vantaa | uudenmaan maakunta

Hallituksen jäsen

Vantaan Vihreät toimii avoimuuden, luonnon, tasa-arvon ja heikoimmista huolehtimisen puolesta. Valtuustossa ja lautakunnissa vihreät puolustavat sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävää rahoitusta, toimivaa joukkoliikennettä ja koululaisten oikeutta terveisiin koulurakennuksiin. Kaikki Vantaalaiset vihreät yhdistykset ovat jäseninä tässä kunnallisjärjestössä.

vantaa | valtakunnallinen

Jäsen

TalousVihreät ry on Vihreiden kestävään talouteen ja talouspolitiikkaan sekä vastuulliseen yrittäjyyteen ja sijoittamiseen keskittyvä yhdistys. Haluamme olla mukana luomassa tulevaisuuden maailmaa, jossa kestävä ja kannattava talous palvelee yhteiskuntaa.

Vantaa | Valtakunnallinen

Jäsen

Watti, Vantaan tieteen ja teknologian vihreät, edistää tutkitun tiedon hyödyntämistä poliittisessa päätöksenteossa niin Vantaalla kuin laajemminkin. Toimimme tiiviisti yhteistyössä muiden vantaalaisten vihreiden yhdistysten sekä muiden viiteläisten kanssa valtakunnallisesti.

vantaa | vantaan kaupunkikulttuurin toimiala

Jäsen, 2019-2021

Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta seuraa etnisten vähemmistöjen elinoloja ja valtion maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan vaikutuksia Vantaalla. Se kokoaa saman pöydän ympärille luottamushenkilöt, maahanmuuttajat, heitä edustavat järjestöt ja asiantuntijat käsittelemään ajankohtaisia kotouttamiseen liittyviä asioita. Neuvottelukunta vaikuttaa myös tekemällä kaupunginhallitukselle aloitteita maahanmuuttajia ja vähemmistöjä koskevien asioiden kehittämiseksi.