Yksinyrittäjä ja palvelumuotoilija Vantaan Kivistöstä

Lähdin ehdolle Vantaan valtuustoon Vihreiden listalla tehdäkseni konkreettista työtä paremman huomisen puolesta. Tällä sivulla esittelen itselleni tärkeimmät teemat.

This page is available in English here.

Nämä ovat ensimmäiset valtakunnalliset vaalit ikinä, joissa olen ehdolla mihinkään luottamustehtävään. Sain tarpeekseni sivustaseuraamisesta ja päätin kääriä hihat ja laittaa itseni likoon paremman tulevaisuuden puolesta. Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. 

Vihreissä olen ollut jäsenenä kohta jo kymmenen vuotta, sillä minä uskon siihen yhteiskuntaan jota me yhdessä olemme rakentamassa. Vantaa, Suomi, Eurooppa ja koko muu maailma ovat lähitulevaisuudessa suurten ja kipeiden muutosten edessä, eikä vain pelkästään johtuen ilmastomuutoksesta. Näissä muutoksissa pärjäävät ne yhteiskunnat, joissa tiekartta tulevaisuuteen on kunnossa. Suomessa Vihreä tiekartta on realistisin sekä kaikin puolin kestävin. 

Valtuustossa tulen tekemään aina parhaan mahdollisen päätöksen kulloinkin käytettävissä olevan tiedon pohjalta. Tämä on #tietopolitiikkaa. Olen tottunut päätöksentekoon ja enkä pelkää vastuuta. Meidän yhteisessä kunnassa ei ole itselleni vähemmän tai enemmän tärkeitä asioita, vaan ihan jokaikinen päätös tulee olla paras mahdollinen. 

Itselleni sydäntä lähellä olevia teemoja ovat:

Ilmastokriisin hillitseminen

Fakta on se, ettemme enää kykene estämään ilmastokriisiä tai ilmastonmuutoksen tapahtumista. Voimme ainoastaan pyrkiä minimoimaan näiden vaikutukset ja hillitsemään etenemistä. Vantaan tulee pitää kiinni nykyisistä tavoitteistaan olla hiilineutraali kunta 2030 mennessä, kun muu Suomi on tavoitteessa 2035 mennessä.  Kunnassa voidaan tehdä paljonkin. Meidän tulee siirtyä liharuokapäivään kerran kuukaudessa kaikissa kunnan ylläpitämissä ruokapalveluissa, ja muina päivinä tarjota vain kasvisruokavaihtoehtoja. 

Lisäksi meidän tulee arvioida ilmastovaikutukset kaikissa päätöksissä joita kaupunki tekee. Uudet koulut ja päiväkodit joita tänne kasvavaan kaupunkiin tullaan väistämättä rakentamaan, tulee tehdä puusta. 

Vantaan ratikka tulee rakentaa, sillä se on myös kaupunkikehityksen kannalta tärkeä hanke joka auttaa katkaisemaan sen suunnitellun reitin varrelta kurjistumiskierteen. Ratikka on alustavien laskelmien mukaan kannattava tulevaisuus investointi joka siis maksaa itsensä takaisin. Tarkemmat laskelmat tulevat tämän vielä todentamaan, olen tästä varma. Kiskoinfraa rakentuu kovaa vauhtia kaikkialle Vantaan ympärille, ja tähän kytkeytyminen on Vantaan etujen mukaista, sillä myös synergiaedut ja kustannussäästöt ovat mahdollisia tällöin. 

Kivistön sujuva arki

Kivistö on Vantaan yksi uusimmista ja nopeimmin kehittyvistä alueista. Asukkaiden hyvinvointia ja arjen sujuvuutta ei tule vaikeuttaa tempoilevalla aluekehityksellä ja vaikutusarvioimattomilla hankkeilla. Kivistön tähti kauppakeskuksen rakentuminen 2022 mennessä tulee varmistaa. Arena 3.3-hanke on tervetullut, mutta tämän nyt suunnitelmissa olevan n 1,5x Hartwall-arenan kokoisen monitoimihallin yleisö- ja huoltologistiikka tulee suunnitella niin, etteivät alueen asukkaat joudu sijaiskärsijöiksi auto- ja kehärataruuhkiin. 

Lisäksi alueelle tulee rakentaa 24/7 auki olevia pysäköintilaitoksia, joista asukkaat ja vieraat voivat hankkia halutessaan kuukausiluvan. Esim EuroPark, AimoPark jne tyyppisesti. Nyt tällaisia ei ole.

Kivistössä on paljon etätöitä tekeviä ammattilaisia ja yrittäjiä, ja haluankin tänne co-working tilat jossa voi piipahtaa joko yhden päivän tekemässä hommiaan tai hankkia kuukausijäsenyyden. Tämä mahdollistaa myös alueella toimivien verkostoitumista ja yhteistoimintaa.

Kivistössä on myös tilaa kulttuurille. Haluan minimoida kaiken byrokratian esim katutapahtumien järjestämisen suhteen Kivistön alueella ja varmistaa kaupungin puolelta sujuvan yhteistyön jotta kaikenlaisten tapahtumien järjestäminen ei kaatuisi sekavaan ja liikaan byrokratiaan.

Yksin- ja pienyrittäjien puolesta

Suomessa on yhteensä n 193 000 yritystä, yhden hengen toiminimistä kymmenien tuhansien työntekijöiden pörssiyhtiöihin. Kaikista näistä yrityksistä yli 93% on alle 10-henkeä työllistäviä ja yli 50% yhden hengen yrityksiä. Tulevaisuuden työ on murroksessa, ja jo nyt kasvava määrä työstä tehdään itse laskuttaen oman yrityksen kautta tai sivutoimisena kevytyrittäjänä. Vantaalla tulee huomioida pienet yritykset paremmin osana julkisia hankintoja, sekä mahdollistaa co-working tiloja ja yrityshautomotiloja osana Business Vantaa-toimintaa. Suurin osa yrittäjistä ei kaipaa isoja tontteja tai kaavoitettuja halleja. 

Moninaisuus voimavarana

Luonnon moninaisuus. Meillä on vain yksi planeetta ja elämme jo nyt ihmisen aiheuttaman 6. sukupuuttoaallon ajassa. Suomi on edelleen jäljessä kansainvälisistä tavoitteistaan lajikadon pysäyttämiseksi. Lähiluonto ja -ympäristö ovat äärimmäisen tärkeitä kaikille asukkaille – viimeistään korona-aika näytti tämän todellisuuden kaikille. 

Sukupuolten moninaisuus. Kaikilla sukupuolilla, sukupuoli-identiteeteillä ja seksuaalisilla suuntauksilla on täysi itseilmaisunvapaus sekä fyysisesti että henkisesti turvallinen elinympäristö minun Vantaallani. Vaadin, että kaikissa kaupungin omistamissa tiloissa (koulut, päiväkodit, kirjastot, terveysasemat jne) tulee olla unisex-WC:n käyttömahdollisuus vuoteen 2024 mennessä.

Kulttuurien moninaisuus. Vantaa on jo nyt Suomen monikulttuurisin kunta. Erilaiset kulttuurit ovat rikkaus ja tekevät meistä yhdessä vahvempia (resilienssi) joka takaa taas kaikille meille paremman sekä elinvoimaisemman tulevaisuuden. Henkilöstöllämme kaikilla toimialoilla on jo nyt huikeaa osaamista ja tietotaitoa monikulttuurisuuteen liittyvistä mahdollisuuksista. Tätä osaamista voimme jakaa muihin kaupunkeihin ja kuntiin Suomessa.

Ihmisten moninaisuus. Meitä on pintaterveitä, vammaisia, sairaita, kuuroja, sokeita, pitkiä, lyhyitä, nepsyjä (neuropsyykkisistä oireista kärsiviä), puheliaita, hiljaisia, nuoria, vanhoja ja vaikka minkälaisia. Jokainen meistä on arvokas juuri sellaisena kuin syntyessään on. Minun Vantaallani on jokaisella yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa yhteiseen tekemiseen. 

Kielten moninaisuus. Meillä Vantalla puhutaan yli 190:ä eri kieltä ja meillä on Suomen suurimmat vieraskielisten asukkaiden vähemmistöt. Tällaiseen kuntaan on uusien osaajien helppo saapua kiinnittyä ja etenkin kun virkakoneistomme upeat edustajat usein jo mahdollistavat monikielisen asioinnin, on omien asioidenkin hoitaminen helpompaa kuin monessa muussa Suomen kunnassa. Tämä on menestyksen ja tulevaisuuden kasvun resepti. 

Arto Mieskolainen, Vantaa (Kivistö)

VAALIKONEVASTAUKSENI

tekemäni sitoumukset

Seksuaalinen tasavertaisuus (Seta ry), sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskus

Homot, lesbot, bit, inter-, trans- ja muunsukupuoliset henkilöt, transvestiitit ja muut sateenkaari-ihmiset kohtaavat eriarvoisuutta lainsäädännössä ja arjessaan. Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti, sukupuolen ilmaisu tai muut ihmisen henkilökohtaiset ominaisuudet eivät saa rajoittaa esimerkiksi väkivallan uhrin avunsaantia, ikäihmisten tai perheiden palveluja, pääsyä työelämään tai turvapaikanhakijan oikeutta kansainväliseen suojeluun.

https://seta.fi/ihmisoikeudet/sateenkaarikunta/

Helsingin Polkupyöräilijät Vantaalla 2021

Ensi valtuustokauden aikana me allekirjoittaneet sitoudumme kannattamaan Vantaan kaupungin tavoitetta edistää pyöräilyä ja kasvattaa sen osuutta liikenteestä 4 prosenttia vuosittain sekä tämän tavoitteen toteutumiseksi toimimaan Helsingin Polkupyöräilijöiden teesien mukaisesti.

https://pyoravaalit.fi/vantaa/#allekirjoittaneet

TRANS R.Y.

Sukupuolivähemmistöön kuuluvalla tarkoitetaan yhdistyksen toiminnassa ihmistä, joka ei ole cissukupuolinen, eikä siis identifioidu syntymässä määritellyn sukupuolen mukaan. Tämä sisältää niin trans- ja muunsukupuoliset, sukupuolettomat kuin sukupuoleltaan muilla tavoin moninaiset. 

https://www.transry.fi/kuntavaalit-2021/

minua kannattavat myös