KANSAINVÄLINEN MIESTEN PÄIVÄ: Paljon on vielä tehtävää yhdenvertaisuuden eteen

Kansainvälinen miestenpäivä 19.11.

Wikipedian mukaan Miestenpäivästä tuli suosittu aluksi 1960-luvulla Karibialla, mistä se levitettiin koko maailmaan. Myös Unesco ilmaisi tukensa päivälle. Tarkkaa lukua miestenpäivän vieton yleisyydestä maailman eri maissa ei ole. Päivää ei myöskään mainita YK:n tapahtumakalenterissa. Suomessa miestenpäivää ei ole lisätty kalenteriin, sillä Yliopiston almanakkatoimisto ei pidä sitä Suomessa riittävän vakiintuneena.

Kansainvälisen miestenpäivän ratifioidut tavoitteet ovat vuodesta 2009 alkaen olleet:

  • Edistetään myönteisiä miesroolimalleja; ei vain elokuvatähtiä ja urheilijoita vaan tavallisia, rehellisiä ja kunniallisia, työtätekeviä miehiä.
  • Juhlistetaan miesten myönteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle, yhteisölle, perheelle, parisuhteelle, lastenhoidolle ja ympäristölle.
  • Kiinnitetään huomiota miesten terveyteen ja hyvinvointiin: sosiaaliseen, emotionaaliseen, ruumiilliseen ja henkiseen.
  • Nostetaan esille miehiin kohdistuvaa syrjintää sosiaalipalveluissa, asenteissa, odotuksissa ja lainsäädännössä.
  • Pyritään parantamaan sukupuolten välisiä suhteita ja edistämään sukupuolten tasa-arvoa.
  • Luodaan turvallisempi ja parempi maailma, jossa ihmiset voivat olla turvassa ja kehittyä täyteen potentiaaliinsa.

MIEHET JA YHDENVERTAISUUS YHTEISKUNNASSA

Sanotaan että eletään miesten maailmassa. Monelta osin tämä saattaa pitääkin paikkansa nyky-yhteiskunnassa. On kuitenkin olemassa useita yhteiskunnan osa-alueita, joilla sukupuolten välinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät edelleenkään toteudu. Esimerkiksi huono-osaisuus kasautuu miehille. 75% itsemurhista on miesten tekemiä, eikä heillä ole samanlaisia mahdollisuuksia puhua mielenterveysongelmista kuin naisilla, eikä heitä opeteta puhumaan niistä. Lisäksi on yksinäisyyttä, työttömyyttä, lyhyempi eliniän odote tai päihdeongelmia.

Nykypäivänä ulkonäkökeskeinen yhteiskunta asettaa myös miehille ja pojille järkyttävät paineet. Ei ole puhe kehopositiivisuudesta päätynyt vielä miesten keskuuteen. Sitten pitäisi osata vielä kaikki ”miesten työt”. Mitä jos mies tykkääkin neuloa mieluummin kuin vaihtaa talvirenkaita autoon? Tämän pitää ilman muuta olla mahdollista.

Suomessa perhevapaat eivät jakaudu yhdenvertaisesti vanhempien kesken ja isien asema erotilanteissa huoltajuusasioissa sekä perheen etuusasioissa todella heikko. Tiesitkö että eron jälkeen isän oikeus tavata lastaan perustuu vain molempien vanhempien allekirjoittamaan tapaamissopimukseen? Mikäli lasten äiti kieltäytyy allekirjoittamasta osaltaan tätä tapaamissopimusta, ei isällä ole mahdollisuutta tavata lapsiaan ennen kuin asiaan on saatu käräjäoikeuden päätös. Pahimmillaan tällaisen päätöksen saamiseen voi mennä useita vuosia. Tällainen tilanne on kestämätön, ei millään tavalla yhdenvertainen, ja tähän on saatava muutos. Erotilanteessa on saatava yhteisvanhemmuus aina lähtötilanteeksi.

Joskus avioliitossa, miehestä joka ei ole edes lapsen biologinen isä, voi kuitenkin tulla käräjäoikeuden päätöksellä elatusvelvollinen juridinen vanhempi. Näin tapahtui esimerkiksi tässä tapauksessa, jossa lapsi oli saanut alkunsa avioliiton ulkopuolisen syrjähypyn seurauksena.

ARMEIJAAN KAIKKI – TAI EI KUKAAN

Suomen voimassa oleva asevelvollisuuslaki on myös tällä hetkellä miehiä syrjivä. Miten voi olla tasa-arvoista tai yhdenvertaista se, että vain toinen sukupuoli lain voimalla ja vankeuden uhalla pakotetaan jopa vuodeksi armeijan palvelukseen? Tämä järjestelmä tulee uudistaa. Joko armeijaan menevät kaikki, eli koko ikäluokka nykyisin säännöin ja vapautuskäytäntein, tai sitten otamme käyttöön koko ikäluokkaa koskevan yhtä pakollisen kansalaispalveluksen. Ei ole yhdenvertaista, että puolet ikäluokasta jää vuoden jälkeen opinnoissaan olleita tai menettävät vuoden työkokemusta vain sen vuoksi, että ovat syntyneet miehiksi.

Paljon on siis vielä tehtävää. Tarvitsemmekin politiikkaan aidosti oikeaa feminismiä edistävää porukkaa tekemään päätöksiä. Ensi keväänä käydään Suomessa kuntavaalit yli 300:ssa kunnassa, joten sinulla on mahdollisuus edistää miesten oikeuksien toteutumista äänestämällä ehdokkaita, jotka lupaavat asiaa ajaa.

Esimerkiksi ne vanhempien allekirjoittamat tapaamissopimukset vahvistetaan kuntien sosiaalitoimessa, ja nämä resurssit päätetään kuntien valtuustoissa. Ja näitä resursseja kaivataan todella kipeästi lisää.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.