Kivistö nyt ja tulevaisuudessa – asukasillan 17.3.2021 satoa

Tilannekatsaus koko Vantaan osalta

Tilaisuuden aluksi Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kertoi terveiset sekä kuulumiset siitä missä Vantaa kokonaisuutena tällä hetkellä menee. Kaupungin virkakoneistoa pitää kiireisenä tuleva soteuudistus sekä Vantaan ja Keravan työllisyyden kuntakokeilu. Koronan osalta vaikutus julkiseen talouteen on ollut kova ja negatiivinen. Toisaalta Vantaa onnistui koronasta huolimatta kääntämään tuloksensa positiiviseksi vuonna 2020, vaikka tilanne näytti kesällä ja vielä alkusyksystäkin huomattavasti heikommalta. Paljon taloudessa auttoi valtion koronatuki ja lisäksi verotulot kehittyivät loppuvuodesta ennakoitua paremmin. Kaupunki oli tehnyt myös itse talouden rajoittamista etupainotteisesti ja nämä osaltaan auttoivat myös. Tilanne on siinä mielessä hyvä, että tämän hyvän tuloksen myötä Vantaalla ei jouduttu lisäämään lainakantaa vaan pikemminkin sitä pystyttiin pienentämään. Vuosi 2021 tulee olemaan haastavampi Vantaan kaupungille taloudellisesti, sillä valtion koronatuki tulee vähenemään verrattuna vuoteen 2020. Kaupunginjohtaja esitteli myös ajankohtaisia hankkeita.

Kivistössä nyt käynnissä olevia katujen ja puistojen rakennushankkeita:

 • Riipiläntien kevyen liikenteen väylä
 • Vantaankoskentie ja Syväkivenpolku
 • Kivistön keskustan kiveystyöt
 • Vehkalantie ja Härkähaantie

Alkavia hankkeita:

 • Kivistön kirkon alueen kadut ja Sakastipuisto
 • Kivistön koulun alueen kadut
 • Kiilan alueen vesihuolto
 • Rauhalankaari
 • Topaasikuja
 • Puu-Kivistö
 • Keimolan Isosuo

 

Kauppakeskus (palvelukeskittymä)

Kivistön kauppakeskus asemapiirustus 2022

Pitkään odotetun kauppakeskuksen saapuminen on nyt varmaa. Lehto tilat Oy rakentaa Kivistöön niin kaupalliset kuin julkisetkin lähipalvelut. Tavoitteena on, että palvelukeskittymä aukeaa ensi vuonna joulumyyntiin. Palvelukeskittymä tulee rakentumaan juna-aseman läheisyyteen, läntisen lippuhallin kohdalle. Työmaa aidataan ja rakentaminen alkaa huhtikuussa 2021. Vantaankoskentien uusi linja avataan liikenteelle lokakuussa 2021.

Kauppakeskuksen kellarikerrokseen tulee 218 autopaikkaa ja 108 pyöräpaikkaa. Osa autopaikoista on myös sähköautojen latauspaikkoja. Lisäksi ulos tulee 100 autopaikkaa ja 96 pyöräpaikkaa.

Ensimmäiseen kerrokseen, maan tasalle siis, tulevat päivittäistavarakaupat, joista vahvistuneet ovat tällä hetkellä S– market sekä Lidl. Toiseen kerrokseen tulevat kaupunkikulttuurin tilat eli kirjasto, nuorisotilat sekä asukaspalvelut. Kolmanteen kerrokseen sijoittuu terveysasema kokonaisuudessaan. 

Kauppakeskuksen katolle tulee viherkatto sekä aurinkopaneeleita, jotka auttavat kiinteistön energiankulutuksen pienentämisessä, sekä sadevesien talteenotossa ja hyötykäytössä.

Tulevan terveyskeskuksen palvelut

Kivistön suuralueen asukkaille tullaan siis perustamaan oma uusi terveysasema. Toimitilat tullaan vuokraamaan rakennettavasta kauppakeskuksesta. Nykyinen arvio valmistumisesta on loka– joulukuussa 2022. Terveysasemalle tulevat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot. Henkilökuntamäärä on terveysaseman avautuessa n. 7 lääkäriä, 9 sairaanhoitajaa ja yksi terveydenhoitaja. Henkilöstön määrä tarkentuu suunnitelmien edetessä ja tilat mahdollistavat henkilömäärän lisäämisen, jos Kivistön väestön määrä kasvaa. Terveysasemalla tulee olemaan myös kevyet laboratoriopalvelut – muutoin asukkaiden käytettävissä ovat kaikki Huslabin toimipisteet kaikkialla pääkaupunkiseudulla.

Minusta on erinomaista, että Kivistön tulevaisuuden kasvuun varaudutaan jo tänään. Väestöennusteiden mukaan Kivistön suuralueella tulee asumaan nimittäin noin 40 000 asukasta vuosikymmenten kuluttua.

Tulevat kaupunkikulttuurin palvelut

Kauppakeskukseen tulee myös monenlaisia tiloja kohtaamisille ja tapahtumille, asukasryhmille, kursseille ja kulttuuritoimintaan. Tilaisuudessa apulaiskaupunginjohtaja ja Riikka Åstrand esitteli mitä kaikkea kaupunkikulttuurin palveluita saamme Kivistöön. Tiedossa on kirjaston lisäksi nuorisotila, lukusali, etätyöpiste, peilisali, musiikki studio, värkkäämö (kaupunkiverstas), perhenurkka, kokkauskeittiö, lasten taidetila sekä pieni stage kulttuurille ja tapahtumille.

Pysäköinti

Kivistön pysäköintitilanne on ikävä kyllä legendaarinen jo koko Vantaalla. Kaupunki asiasta hyvin tietoinen ja on tehnyt korjausliikkeitä pysäköinti tilanteen helpottamiseksi, esimerkiksi lisäämällä kadunvarsipaikkoja mahdollisuuksien mukaan. Näitä paikkoja on tiedossa noin 400 lisää, joista osa on alueellisesti isommilla kentillä hieman kauempana kulkuväyliä ja osa taas kulkuväylien vierustalla lyhyemmällä pysäköintiajalla. Myös liityntäpysäköinti aikaraja on nostettu 12:sta 16:sta tuntiin kaupungininsinööri Henry Westlinin mukaan. Asemakaavoissa on uusi pysäköinnin minimimitoitus ohje 1.1.2019 alkaen, mutta tämä vaikuttaa tietysti hieman viiveellä. Nytkään tosin talojen rakennuttajille ei ole asetettu maksimääriä, vaan asemakaava määrittelee pelkästään minimimäärät. Ehkäpä myös YIT, Skanska, SRV, Avain-asunnot, TA-asunnot, T2H, Areva jne ketä tänne taloja rakentavat ottaisivat kuuleviin korviinsa näitä asukkaiden toiveita pysäköintipaikoista näissä kiinteistöissä.

Itselleni mielenkiintoinen tieto oli kuulla oman ideani etenemisestä, nimittäin alueellinen pysäköintitunnuskokeilun etenemisestä päätöksenteossa.

Kaupunki onkin juuri nyt selvittämässä ja suunnittelemassa, miten alue pysäköintijärjestelmäkokeilu Kivistön alueella voidaan toteuttaa. Alueellisen pysäköintitunnuksen idea on (kuten Helsingissäkin), että alueen asukkaat, vierailijat ja työssäkäyvät voisivat hankkia pysäköintioikeutta tarkoitukseen varatuilta pysäköintikentiltä tai kadunvarsilta, jotka muuttuvat alueen kehittyessä. Ehdotus tuodaan näillä näkymin kaupungin päätöksentekoon kevään 2021 aikana ja toteutus käynnistynee alkusyksystä 2021.

Arena 3.3

Kysyin itse tämän hankkeen etenemisestä, sillä etenkin näiden väkimäärien logistiikka ja liikkuminen tapahtumiin ja niistä pois pohdituttaa. Tällä hetkellä tämä areenahanke on menossa asemakaavoitusvaiheessa, jossa mietitään miten tämä kokonaisuutena mahdollistetaan. Tässä työssä selvitellään myös liikennetarpeet, liikkumistarpeet sekä muut liikennekuviot. Tavoite lähtökohtaisesti on, että käyttäjät ja areenan vierailijat käyttäisivät pääsääntöisesti julkisia ja mukana onkin HSL tätä miettimässä. Henkilöautoliikenne tullaan ohjaamaan Vantaankoskentien kautta areenan omaan pysäköintilaitokseen. Areenan koko on tämän hetken suunnitelmissa noin 1,5 kertaa Hartwall-areenan kokoinen, joka tarkoittaa noin 18 000:a katsomopaikkaa. Tapahtuma-areenan yhteyteen on suunnitteilla myös 250-huoneinen hotelli ravintoloineen ja palveluineen.

Mikäli tämä hanke toteutuu, niin sanonpa vain, että Kivistö heilahtaa koko Suomen tietoisuuteen kertaheitolla. Tilat ovat suunniteltu tämän hetken maailmantähtien logistiikkatarpeiden mukaan, joten paljon ennen näkemättömiä artisteja tullaan tällöin saamaan Suomeen ensimmäistä kertaa. Tämänkokoinen hanke tietääkin toteutuessaan Kivistön alueelle satoja uusia pysyviä sekä tuhansia väliaikaisia työpaikkoja, sekä lisäksi paljon uutta yritystoimintaa.

Turvallisuuskatsaus by Poliisi

Tilaisuudessa kuultiin myös poliisin katsaus Kivistön alueen tämän hetken turvallisuustilanteeseen. Poliisin tilastojen mukaan Kivistön alue ei erityisemmin poikkea muun Vantaan tilanteesta. Itseasiassa, täällä on hieman alemmat luvut kuin muualla kaupungissa. Vuonna 2020 poliisilla oli Kivistössä yhteensä 915 eri tehtävää, jotka sisälsivät paljon korona-aikaan liittyviä yksilönsuojaus- sekä kotihälytystehtäviä. Vastaava tehtävämäärä vuonna 2019 oli 714 tehtävää. Nousua on siis noin 200 kappaletta, jotka ovat lähinnä olleet näitä kotihälytystehtäviä. Tätä samaa nousua on nähty kaikkialla Vantaalla, etenkin syksyn 2020 aikana. Kotihälytystehtävien määrän nousua selittää selvästi koronasta johtuva sisätiloissa vietetyn ajan ja liikkumisrajoitusten määrän kasvu.

Vuonna 2020 Kivistön alueelta tehtiin yhteensä 950 rikosilmoitusta. Vastaava luku vuonna 2019 oli 730 rikosilmoitusta. Tässäkin tämä noin 200:n rikosilmoituksen nousu poliisin edustajan mukaan selittyy enimmäkseen liikennerikoksilla, sillä tätä valvontaa on lisätty tänä aikana huomattavasti. Omaisuusrikoksia on ilmoitettu poliisille Kivistön alueelta noin 20 kappaletta, ja näistä suurin osa on tapahtunut aseman ympäristössä. Pääsääntöisesti polkupyörät ovat omaisuusrikosten kohteena. Poliisin näkökulmasta katsoen Kivistössä on asiat varsin hyvin, kiitos poikkeuksellisen yhteisöllisyyden. Tästä kiitos kuuluu kaupunginosayhdistyksellemme MarjaVerkolle sekä jalkautuvaa nuorisotyötä tekeville ammattilaisille. Tärkeä rooli on myös meillä jokaisella asukkaalla, joten pidetään yksi huoli myös jatkossa että tilanne Kivistössä pysyy ennallaan.